Επισκεφθείτε μας στο FACEBOOK HOME ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Διακρίσεις


Η Σχολή PIERO έχει αρκετές διακρίσεις στο ενεργητικό της τόσο σαν σχολή εκπαίδευσης σε εκθέσεις ΕΡΓΑΣΙΑΣ όσο και σαν εκτροφείο στις εκθέσεις μορφολογίας του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε). Αναλυτικότερα στοιχεία για τις Διακρίσεις των Γερμανικών Ποιμενικών μας θα βρείτε παρακάτω:

 ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


USKAN VON LENTULO
  Στη Γερμανία:
 - 3xV1, 4xSG1, 8xV2, 4xV3, 5xv4
 - Bundessieger-Zuchtschau 2008 V54
 - Bundessieger-Zuchtschau 2007 V66
 - Bundessieger-Zuchtschau 2006 SG76

  Στην Ελλάδα:
 - Hellenic Sieger Show 09, VA 1, 1ος εξαίρετος, Video
 - 16/5/09 KOE 1oς Εργασιας CAC & CACIB
 - 17/05/09 KOE 1oς Εργασιας RCAC & RCACIB
 - 25/10/09 KOΓΠΕ 1oς Εξαίρετος , Video
 - 21/03/10 KOΓΠΕ 1oς Εξαίρετος , Video
 - 16/05/10 Hellenic Sieger Show 2010, VA 1, 1ος εξαίρετος, Video 1, Video 2, Photos


VIAS VON BATU
  Στη Γερμανία:
 10 x V 1, 4 x V 2, 3 x V 3, 1 x V 4, 1 x V 5

  Στην Ελλάδα:
 - Hellenic Sieger Show 2008 - 1os Εξαίρετος V1. Video
 - 6/9/08 Κ.Ο.Η 1o CAC & CACIB, Best Breed, Best Group
 - 7/9/08 Κ.Ο.Η 1o CAC & CACIB, Best Breed, Best Group
 - 19/10/08 Κ.Ο.Γ.Π.Ε 1oς Εξαίρ. Εργασ. Αρσεν. Video


URAS VON DER PREUSSENHUTTE
  07/10/06 Κ.Ο.Ε 1η Θέση Πολυ καλος
  08/10/06 Κ.Ο.Ε 2η Θέση Πολυ καλος
  02/12/06 Ο.Κ.Α 1η Θέση Εξαίρετος R.C.A.C & R.C.A.C.I.B
  03/12/06 O.K.A 1η Θέση Εξαίρετος R.C.A.C & R.C.A.C.I.B
  06/10/07 Κ.Ο.Ε 2η Θέση R.C.A.C & R.C.A.C.I.B Εξαίρετος
  07/10/07 Κ.Ο.Ε 1η Θέση Πολυ καλός
  09/09/07 K.O.H 1η Θέση Εξαίρετος - Καλύτερος φυλής - Καλύτερος Ομάδος 3ος Εκθεσης C.A.C & C.A.C.I.B
  06/09/08 Κ.Ο.H 1o RCAC & RCACIB
  07/09/08 K.O.H 1o RCAC & RCACIB


GRIMM VON DER ALSENBUR
  OKA 02-10-99 2ος Εξαίρετος Ανοιχτη Αρσεν
  ΟΚΑ 03-10-99 2ος Εξαίρετος Ανοιχτη Αρσεν
  ΚΟΧ 08-06-03 3ος Εξαίρετος Ανοιχτη Αρσεν
  ΚΟΧ 19-06-05 1ος Εξαίρετος Βετεράνων
  ΚΟΗ 25-09-05 1ος Εξαιρετος Βετεράνων
  ΟΚΑ 03-12-05 1ος Εξαίρετος Βετεράνων
  ΟΚΑ 04-12-05 2ος Εξαίρετος Βετεράνων
  ΚΟΗ 09-09-07 1ος Εξαίρετος Βετεράνων


ORA VON GHATTAS
  09/09/07 Κ.Ο.Η 2η Θέση Εξαίρετη
  06/10/07 Κ.Ο.Ε 3η Θέση Εξαίρετη
  07/10/07 Κ.Ο.Ε 1η Θεση Εξαίρετη - Καλυτερος φυλής - 4η Ομάδος
  06/09/08 Κ.Ο.H 1o RCAC & RCACIB
  07/09/08 K.O.H 1o CAC & RCACIB


ULME VOM HOLTKAMPER HOF
  7/10/07 Κ.Ο.Ε 1η Θέση Εξαίρετη - Καλυτ. φυλής
  8/10/07 Κ.Ο.Ε 2η Θέση Πολυ καλος
  2/12/06 Ο.Κ.Α 1 X CAC Εξαιρετη - Καλυτερος Φυλής
  6/10/07 K.O.E 2η Θέση Εξαίρετη
  7/12/07 Κ.Ο.Ε 3η Θέση Πολυ καλος
  9/09/07 Κ.Ο.Η 2η Θέση Εξαιρετη


SANA VON DER KRAUTSCHNEISE
  ΚΟΧ 19-06-05 2η Εξαίρετη RCAC
  KOH 25-09-05 1η Εξαίρετη
  ΚΟΕ 23-10-05 4η Εξαίρετη
  ΟΚΑ 03-12-05 3η Εξαίρετη
  ΟΚΑ 04-12-05 4η Εξαίρετη
  ΚΟΗ 09-09-07 1η Εξαίρετη CAC & CACIB
  KOE 06-10-07 1η Εξαίρετη CAC & CACIB 1η Καλύτερος Φυλής 3η Καλυτερος Ομάδος
  KOE 07-10-07 1η Εξαίρετη Ανοιχτη Θηλυκων
  06/09/08 Κ.Ο.H 1o CAC & CACIB
  07/09/08 K.O.H 1o RCAC & RCACIB


ELI VOM HAUS LICHER
  ΚΟΧ 19-06-05 1η Εξαίρετη CAC
  KOH 25-09-05 4η Εξαίρετη
  ΚΟΕ 23-10-05 5η Εξαίρετη
  ΟΚΑ 03-12-05 4η Εξαίρετη


TANA VON BARUTHER LAND
  Εκθεση Γερμανικου ποιμενικου 15-01-06 1η Θεση – Καλύτερη Φυλής   Κ.Ο.Γ.Π.Ε, 19/10/08 1η Θεση Βετεράνων Θηλυκών

 
 

Created by SiEBEN and Xparity