Επισκεφθείτε μας στο FACEBOOK HOME ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Εκτροφείο Γερμανικών Ποιμενικών
Ποιότητα - Εγγύηση - Χαρακτήρας

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ

USKAN VON LENTULO  Ημερ. Γέννησης: 03/09/2004     Εκπαίδευση: SCHH 3, Kkl 1, PH, AD
  Tatoo No: Z – E 1206     Registration No: SZ 2149790
  Microchip No: 276098102564457     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Hanno Moller     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις
  Video     Φωτογραφίες


VIAS VON BATU  Ημερ. Γέννησης: 13/5/2004     Εκπαίδευση: SCHH1, Kkl 1, PH, AD
  Tatoo No: P-H 1939     Registration No: SZ 2144453
  Microchip No: 276096100181931     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Erich Orschler     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις
  Video     


URAS VON DER PREUSSENHUTTE  Ημερ. Γέννησης: 22/4/2005     Εκπαίδευση: -
  Tatoo No: D-F 1957     Registration No: SZ 2164291
  Microchip No: 985120021268680     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Rudolf Pabel     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


GRIMM VON DER ALSENBUR  Ημερ. Γέννησης: 29/05/1997     Εκπαίδευση: -
  Tatoo No: G-C 9910     Registration No: SZ 1992884
  Microchip No: 958000000366346     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Jurgen Barde     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


 
 

Created by SiEBEN and Xparity