Επισκεφθείτε μας στο FACEBOOK HOME ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Εκτροφείο Γερμανικών Ποιμενικών
Ποιότητα - Εγγύηση - Χαρακτήρας

ΘΗΛΥΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ

CYNTIA VON DER WILHELMSWARTE  Ημερ. Γέννησης: 05/09/2007     Εκπαίδευση: ScHh 1, Kkl 1
  Tatoo No: LK 8145     Registration No:
  Microchip No: 276098102822388     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Gunter Schwedes     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


ORA VON GHATTAS  Ημερ. Γέννησης: 09/07/2005     Εκπαίδευση: SCHH1, Kkl 1
  Tatoo No: SP 3159     Registration No: SZ 180608
  Microchip No: 939000001034611     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Munir Ghattas     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


ULME VOM HOLTKAMPER HOF  Ημερ. Γέννησης: 30/10/2004     Εκπαίδευση: -
  Tatoo No: E-G 4423     Registration No: SZ 2153811
  Microchip No: 985120022131242     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Jorg Niedergassel     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


SANA VON DER KRAUTSCHNEISE  Ημερ. Γέννησης: 09/05/2002     Εκπαίδευση: -
  Tatoo No: L-B 9493     Registration No: SZ 2105887
  Microchip No: 958000000404623     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Georg Hoffmann     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


ELI VOM HAUS LICHER  Ημερ. Γέννησης: 03/09/2003     Εκπαίδευση: -
  Tatoo No: D-D 1018     Registration No: SZ 2132594
  Microchip No: 958000000370559     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Alfons Licher     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


TANA VON BARUTHER LAND  Ημερ. Γέννησης: 05/05/2000     Εκπαίδευση: SCHH1
  Tatoo No: U-C 2098     Registration No: SZ 2068161
  Microchip No: 958000000433833     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Herbert Spiwek     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


UMKE VOM OVERLEDINGERLAND  Ημερ. Γέννησης: 29/07/2004     Εκπαίδευση: SCHH1, Kkl 1
  Tatoo No: D-D 1219     Registration No: SZ 2133206
  Microchip No: -     ΒΕΚ: -
  Εκτροφέας: Gunther Muller     Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης
  Γενεαλογικό Δέντρο     Διακρίσεις


 
 

Created by SiEBEN and Xparity